02.jpg

FASHION PAIN

Webeditorial Září 2020

Fotograf: Natalya Strelkova
Modelka: Llolkka

Fashion Designer: Kogelfashion