top of page

WIND

Editorial 2th Issue February 2021

Photographer: Halyna Bezverkhnya
Models: Aleksandra Semenova & Alisa Chernetskaya

bottom of page