top of page

ART ITSELF

Editorial 6th Issue June 2021

Photographer: Lyubov Belyavtseva
Stylist: Tatyana Pitelina
Retoucher: Yelizaveta Shaporova
Model: Bazdyreva Anastasiia
Assistant: Anna Titova
MUAH: Yulianna Yurenkova
Designer: Agata Karobka

bottom of page